Werkwijze

Als u besluit een diëtist te raadplegen, kunt u daarvoor een afspraak maken. Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0512-820200.  U kunt ook een mail sturen naar mijn praktijk via info@diëtistenpraktijkkuipers.nl

Intakegesprek

De eerste afspraak is een intakegesprek, dat ongeveer een uur in beslag zal nemen. Tijdens ons eerste gesprek kijk ik samen met u wat de aanleiding is voor het bezoek aan mij. Door middel van een uitgebreide anamnese, waarbij we ingaan op uw persoonlijke vragen, uw klachten, uw leefsituatie, eventuele eerdere dieetervaringen, uw eetgewoonten en bewegingspatroon, krijg ik een goed beeld van de situatie. Daarna stel ik met u een individueel behandelplan op, afgestemd op uw situatie. Een persoonlijk dieet- of voedingsadvies kan hiervan deel uitmaken.

Vervolggesprekken

Afhankelijk van uw behoefte en de inhoud van het individuele behandelplan zullen er een of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat uw ervaringen zijn met het in praktijk brengen van de adviezen. U krijgt ruimte om uw vragen te stellen en er kunnen vervolgstappen worden gezet. De duur van deze vervolggesprekken is ongeveer 25 minuten. Ook is er een mogelijkheid voor kortere consulten van 10-15 minuten, als u bijvoorbeeld graag wat vaker wilt komen.

Terugrapportage aan verwijzer

Aan het begin en na het afsluiten van de begeleiding zal ik de verwijzende arts informeren over de behandeling. Aan het eind van de behandeling zal ik deze samen met u evalueren.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en ik hou me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.